Aanmelden

Aanmelden van nieuwe leerlingen: 

 

Door de grote belangstelling voor onze school, is er voor het lopende schooljaar én de komende schooljaren (t/m 2024-2025) geen plek meer voor nieuwe leerlingen in onze kleuterklassen, in klas 1 en in klas 3. Voor deze klassen is er momenteel een wachtlijst. 

Wij hanteren voorrangsregels voor kinderen die op de wachtlijst staan. Zo hebben kinderen met oudere broers en/of zussen die al op de scholen zitten voorrang, evenals kinderen die ingeschreven staan bij de peutergroepen van De Zwanekindjes. Ten derde geven we voorrang aan kinderen die van elders naar de regio Wageningen verhuizen en reeds op een vrije school zitten. 

 

Let op: na 29 mei 2023 kunnen er geen nieuwe aanname-procedures opgestart worden voor zij-instromers (leerlingen die reeds onderwijs volgen op een andere school), die aan het begin van het schooljaar 2023-2024 willen instromen.

Aanmelden jonger dan 4 jaarAanmelden 4 jaar of ouder: zij-instroom
Bezoek info-ochtend en/of open dagBezoek info-ochtend en/of open dag
Check op de website of er plaats isCheck op de website of er plaats is

Aanmeldingsformulier opsturen naar administratie@zwaneridder.nl

Stuur mail aan ib@zwaneridder.nl met: naam kind, geb. datum, naam huidige school

U ontvangt bericht als het formulier verwerkt isIB-er neemt contact op met huidige school
2 mnd vóór start een kennismakingsgesprekMeeloopdagen voor uw kind
Wendagen voor uw kindBeslissing of uw kind kan komen

N.B. Zij-instromers kunnen maximaal 10 maanden voor de gewenste instroomdatum aangemeld worden. 

 

 

Informatie-ochtenden

Tijdensinformatie-ochtendenis er van 11.00 tot 12.30 uur een presentatie door de schoolleider, een rondleiding en gelegenheid om vragen te stellen. De data van de informatie-ochtenden voor het schooljaar 2022/2023 zijn:

  • di. 13-09-2022 van 11.00 tot 12.30 uur
  • di. 08-11-2022 van 11.00 tot 12.30 uur
  • di. 14-03-2023 van 11.00 tot 12.30 uur

Graag uiterlijk één week van te voren aanmelden op administratie@zwaneridder.nl