Aanmelden van nieuwe leerlingen

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

In Wageningen streven de bassischolen ernaar om alle kinderen een onderwijsplek te kunnen bieden die aansluit bij de voorkeur van de ouders. 

Op dit moment zijn er een aantal scholen in Wageningen met een lange wachtlijst. Ook verschilt de leeftijd waarop kinderen aangemeld kunnen worden per school. Dit heeft diverse ongewenste gevolgen.   

In het afgelopen schooljaar hebben de scholen in Wageningen daarom besloten om tot gezamenlijke afspraken te komen over de aanmelding en inschrijving van leerlingen. Het gesprek over deze afspraken is nog niet afgerond.  

Op De Zwaneridder is er in zeer korte tijd een wachtlijst ontstaan. Dit vinden we geen wenselijke situatie, vandaar dat we met andere scholen zoeken naar een gezamenlijk en eenduidig aannamebeleid.  

Vooruitlopend op deze nieuwe werkwijze, kunnen met ingang van 1-8-2024 kinderen aangemeld worden vanaf de leeftijd van 2 jaar.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zo is het nu op De Zwaneridder

Door de grote belangstelling voor onze school is er voor het lopende schooljaar én de komende schooljaren (t/m 2024-2025) geen plek meer voor nieuwe leerlingen in onze kleuterklassen - behalve voor kinderen geboren tussen 1-10-2018 en 30-09-2019, daar zijn nog enkele plekken beschikbaar -, in klas 2 en in klas 4. Voor deze klassen is er momenteel een wachtlijst.

In het schooljaar 2023-2024 zijn er nog mogelijkheden om in te stromen in de klas 1, 3 en 5. Voor de overige klassen is er een wachtlijst.

Wij hanteren voorrangsregels voor kinderen die op de wachtlijst staan. Zo hebben kinderen met oudere broers en/of zussen die al op de scholen zitten voorrang, evenals kinderen die ingeschreven staan bij de peutergroepen van De Zwanekindjes. Ten derde geven we voorrang aan kinderen die van elders naar de regio Wageningen verhuizen en reeds op een vrije school zitten.

 

Let op: na 27 mei 2024 kunnen er geen nieuwe aanname-procedures opgestart worden voor zij-instromers (leerlingen die reeds onderwijs volgen op een andere school), die aan het begin van het schooljaar 2024-2025 willen instromen.

 

Aanmelden jonger dan 4 jaar Aanmelden 4 jaar of ouder: zij-instroom
Bezoek info-ochtend Informatieochtenden Bezoek info-ochtend Informatieochtenden
Check op de website of er plaats is Check op de website of er plaats is
Aanmeldingsformulier opsturen naar administratie@zwaneridder.nl Stuur mail aan ib@zwaneridder.nl met: naam kind, geb. datum, naam huidige school
U ontvangt bericht als het formulier verwerkt is IB-er neemt contact op met huidige school
2 mnd vóór start een kennismakingsgesprek Meeloopdagen voor uw kind
Wendagen voor uw kind Beslissing of uw kind kan komen

N.B. Zij-instromers kunnen maximaal 10 maanden voor de gewenste instroomdatum aangemeld worden.