Ouders

Een vrijeschool is een schoolgemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten die er gezamenlijk voor zorgen dat de schoolgemeenschap leeft. Het is belangrijk dat ouders zich kunnen vinden in de identiteit van de school en de pedagogische uitgangspunten. De betrokkenheid van ouders komt het onderwijs aan het kind ten goede.

De Zwaneridder kent een grote groep actieve ouders die o.a. bijdragen in de verzorging en inrichting van de schoolgebouw en het schoolplein, het organiseren van activiteiten, het ondersteunen van de leerkrachten en het vieren van jaarfeesten. Ouders spelen ook een rol in de MR en in het ontwikkelen van de plannen voor de nieuwbouw van onze school.

Ouders zelf aan het woord:

Onze school

“Van een moeder uit de wijk hoorde ik enthousiaste verhalen over peutergroep De Zwanekindjes. Tijdens de Open Dag zijn we gaan kijken: de open en gastvrije houding van de leidsters tegenover de peuters sprak ons direct aan. Onze oudste zoon heeft het er erg naar zijn zin gehad. Doorstromen naar de basisschool De Zwaneridder lag voor ons dan ook erg voor de hand. Onze jongste zoon heeft hetzelfde traject doorlopen, de beide broers zijn maar wat blij dat ze nu samen op dezelfde school zitten."

Harmonische ontwikkeling van persoonlijkheid

"Wij zien als ouders dat onze kinderen zich positief ontwikkelen in het onderwijs van de school. Zelf vinden wij niet alleen belangrijk wat onze kinderen leren (de lesinhoud) maar ook hoe ze het leren en aangeleerd krijgen (het leerproces). Dat het onderwijs aansluit op de natuurlijke mogelijkheden van het kind; dus de leerstof aanbieden als de tijd bij daar rijp voor is. Dit betekent dat onze kinderen zichtbaar ruimte krijgen voor een harmonische ontwikkeling van hun persoonlijkheid en zichzelf niet hoeven te forceren."

Schooltijd en vrije tijd in balans

"Toch is het onderwijs bij De Zwaneridder niet vrijblijvend en werken de kinderen met discipline en doorzettingsvermogen aan de onderwijs-kerndoelen. De Zwaneridder is een relatief kleine school, waarin ouders en kinderen elkaar goed kennen. Het samen vieren van de verschillende jaarfeesten bevordert de betrokkenheid van ouders en leerkrachten bij de school en bij elkaar, wat door de kinderen gevoeld wordt. Deze onderlinge betrokkenheid geeft de school een sterk fundament waarop men kan voortbouwen, ook als het soms wat moeilijker gaat in de school.Wij vinden het belangrijk dat, in de huidige tijd waarin sociale contacten tussen volwassenen steeds meer verschralen, onze kinderen deze saamhorigheid als fundament kunnen meemaken en proeven. Voor de kinderen zelf zijn de schooltijden een uitkomst: tot en met de tweede klas hebben zij 3 dagen in de week ’s ochtends school tot 12:45 uur en kunnen zij ’s middags naar hartelust buiten spelen. Dit vinden onze kinderen heerlijk en ik denk eigenlijk alle jonge kinderen. De nabijheid van het arboretum De Dreyen tegenover de school is daarbij natuurlijk wel een uitkomst.”

Voor je het beseft is je kind groot en zelfstandig

”De sfeer in de school is uitnodigend. Wij voelen ons er thuis. Dat is voor ons reden om onze handen uit de mouwen te steken voor extra activiteiten in de klas en bij de diverse jaarfeesten. Wij vinden het prachtig om te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen; van: “Ik kan het niet” naar “Kijk eens wat ik al gedaan heb, helemaal zelf gemaakt!”.Ook de feesten beleven we mee, eerst schoorvoetend en in de loop van de tijd vol enthousiasme. Wij genieten ervan en moedigen een ieder aan om binnen de school een actieve rol te spelen.Voor je het beseft is je kind groot en zelfstandig.”