BSO/KDV

Kinderopvang en buitenschoolse opvang

Bij kinderopvang De Zwaneridder is de antroposofie leidraad in het omgaan en werken met kinderen. Wij hebben als doel de kinderen te laten worden wie ze zijn.

Een warme belangstelling voor het kind, de natuur, een vast ritme en terugkerende rituelen zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Het speelgoed is van natuurlijk materiaal, zoals hout, wol, zijde of katoen. De kinderen krijgen voeding van biologisch of biologisch- dynamische herkomst. De leefruimtes maken een gezellige en warme indruk, zodat er een omhullende sfeer ontstaat waarin het kind zich ontspannen en op zijn gemak voelt.

KDV De Zwanekindjes:

KDV De Zwanekindjes heeft twee peutergroepen, waar dagelijks plaats is voor maximaal 2 x 16 peuters van 2 tot 4 jaar. Wij bieden de kinderen een veilige, liefdevolle en uitnodigende omgeving. De dagen verlopen volgens een vast ritme. We spelen met elkaar en genieten van verhalen, versjes en liedjes. Door middel van handgebarenliedjes, bewegingsspelletjes, rijmpjes en versjes leert het kind omgaan met taal en muziek.

BSO De Zwaneridder:

Sinds 2018 biedt BSO De Zwaneridder opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Wij willen voor de kinderen een liefdevolle, huiselijke en ook uitdagende omgeving scheppen, waarin ze in alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld hun sociale, cognitieve, kunstzinnige, motorische en praktische mogelijkheden kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Nieuwsgierig geworden?

Voor het maken van een afspraak, vragen en meer informatie kunt u mailen naar  info@wageningen.istiakinderopvang.nl of kijken op de website van Istia Kinderopvang Wageningen