Onze school

De Zwaneridder is een vrijeschool voor kleuter- en basisonderwijs en staat voor antroposofisch geïnspireerd onderwijs dat kinderen leert zelf betekenis en richting aan het leven te geven. Zodat ze uitgroeien tot sterke persoonlijkheden, die hun plek kunnen vinden in de toekomstige maatschappij en die maatschappij kunnen vormgeven.

De Zwaneridder maakt deel uit van de Stichting Pallas en onderschrijft als zodanig de 10 kenmerken van het vrijeschoolonderwijs, die geformuleerd zijn door de Landelijke Vereniging van vrijescholen.

  1.  Vrijescholen bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst
  2.  Vrijescholen zoeken de uitdaging in de realiteit zoals die is
  3. Vrijescholen bieden onderwijs in leeftijdsfasen
  4. Op vrijescholen volgen we de seizoenen en het ritme van de natuur
  5. Euritmie als vak dat alle vakken ondersteunt
  6. Bij vrijescholen is ieder leren een creatief proces
  7. Periode-onderwijs biedt de mogelijkheid lesstof te verdiepen
  8. Vrijeschoolleerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie
  9. Vrijescholen ontwikkelen de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind
  10. Vrijescholen creëren een vertrouwensbasis

Ons leerplan in beeld gebracht: