Vrijeschoolonderwijs

Vrije School De Zwaneridder biedt een leeromgeving waar ieder kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen en waar de basis wordt gelegd om te kunnen “worden wie je bent". We gaan daarbij uit van harmonie tussen hoofd (denken), hart (voelen) en handen (willen). Kinderen opvoeden tot vrijheid betekent het kind helpen zich bewust te worden van zichzelf. Het kind wordt niet beschouwd als een onbeschreven blad, maar als mens in ontwikkeling. De leerstof sluit aan bij de ontwikkelingsfasen van het kind en de leerkracht heeft als taak het jonge kind in dit groeiproces te begeleiden.

In de praktijk betekent dit dat er op kunstzinnige wijze wordt lesgegeven, ook bij de cognitieve vakken zoals rekenen en taal. Daarnaast is er aandacht voor de kunstzinnige- en ambachtelijke vakken zoals schilderen, muziek, toneel, handenarbeid en de bewegingskunst euritmie. Zo wordt het hele kind aangesproken. 

We besteden veel aandacht aan de sfeer in de school, de viering van jaarfeesten en maken gebruik van natuurlijk lesmateriaal. Een goed doordacht leerplan zorgt voor de rijke inhoud van ons onderwijs en een doorgaande lijn in het leerproces. Er is een sterke sociale samenhang tussen leerlingen, betrokken ouders en team. De school speelt ook in op de vragen die de huidige maatschappij aan ons stelt. Hierdoor blijft Vrije School De Zwaneridder in beweging en in ontwikkeling.

 

Hoofd, hart en handen: video vrijescholen.nl

 

 

Vrije School-leerkrachten aan het woord: video vrijescholen.nl

 

Klik voor meer informatie:

Informatie per klas

 

 

Video over de schooltuin en de tuinbouwlessen

 

 

Over de vaklessen

 

 

Over de jaarfeesten