Ouderkoor

Het Ouderkoor wordt gevormd door ouders die het leuk vinden om te zingen en om muziek te maken.

Iedereen is daarbij van harte welkom.

Het Ouderkoor zingtĀ en musiceertĀ o.a. bij de viering van de Jaarfeesten.

De repetities van het Ouderkoor vinden, onder normale omstandigheden, om de week plaats op maandagavond in de Ridderzaal. De data van de repetities worden bekendgemaakt in de agenda.