Team

Ilja van Geel

Schoolleider

Meer info

Leonie van Grinsven

Intern Begeleider

Meer info

Kees Hoekstra

Administratie

Meer info

Loes Suerink

Conciërge

Meer info

Anja Kusters

Leerkracht klas 3

Ciske Hekman

Leerkracht kleuterklas

Elise van Bergen

Leerkracht klas 4

Esther de Wind

Leerkracht klas 6

Eva Lorijn

Leerkracht klas 1

Gemma Awater

Leerkracht klas 2

Hannah Degenaar

Vakleerkracht euritmie

Heidi Mürer

Onderwijsassistent

Ingrid Sanders

Leerkracht kleuterklas

Jessica van der Schilden

Leerkracht klas 4, 5 en 6

Manon Haffmans

Leerkracht klas 3

Roel Paas

Leerkracht klas 5

Sara Hartman

Leerkracht kleuterklas

Wieke Baris

Leerkracht klas 2

Wietske de Vries

Leerkrachtondersteuner