Team

Ilja van Geel

Schoolleider

Meer info

Leonie van Grinsven

Intern Begeleider

Meer info

Kees Hoekstra

Administratie

Meer info

Loes Suerink

Conciërge

Meer info

Anja Kusters

Leerkracht klas 2

Ciske Hekman

Leerkracht kleuterklas

Elise van Bergen

Leerkracht klas 4

Esther de Wind

Leerkracht klas 5

Eva Lorijn

Leerkracht klas 6

Gemma Awater

Leerkracht klas 3

Hannah Degenaar

Vakleerkracht euritmie

Heidi Mürer

Onderwijsassistent

Ingrid Sanders

Leerkracht kleuterklas

Jaike Loots

Leerkracht klas 4 en 5

Job v.d. Tas

Leerkracht klas 3

Manon Haffmans

Leerkracht klas 2

Sara Hartman

Leerkracht kleuterklas

Wieke Baris

Leerkracht klas 1

Wietske de Vries

Leerkrachtondersteuner