Klassenouders

In elke klas zijn ouders die als klassenouder een extra taak op zich hebben genomen. Zij vormen een schakel tussen de leerkracht en de andere ouders. Ze dienen als vraagbaak, zeker voor nieuwe ouders, en helpen de leerkracht ook bij de organisatie van jaarfeesten en ouderavonden.

Leerkrachten en klassenouders hebben gedurende het schooljaar regelmatig overleg over zaken die de klas betreffen. Enkele malen per jaar vindt er ook overleg plaats tussen de klassenouders van alle klassen onderling. Hierbij is de vertegenwoordiger van de leerkrachten aanwezig die het contact onderhoudt met het college.