GMR

Iedere school van de Stichting Pallas heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd.

Pallasbreed functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR hebben 3 ouders en 3 medewerkers zitting die elk een regio/cluster binnen Pallas vertegenwoordigen. De clusters bestaan uit Noord en West (scholen uit Ede, Wageningen, Tiel, Roosendaal, Oosterhout, Nijmegen), Oost (scholen uit Helmond, Uden, ’s-Hertogenbosch) en Zuid (scholen uit Maastricht, Heerlen, Sittard, Roermond en Venlo).

De GMR is bereikbaar via de secretaris met het volgende e-mailadres: okke.de.groote@gmail.com